Magiske rigdom sedler og tempelmønter.Autentiske pengesedler og tempelmønter
fra thailandske og kinesiske templer.